Bilden visar en panninstallation med tre AV Sootblower ljudsotare.

AV Sootblower – Ljudsotare med unika fördelar!

AVS har utvecklat nästa generations ljudsotare. Mycket utav utvecklingsarbetet har lagts på att testa fram den ultimata ljudvågen för ljudsotning. Tester och undersökningar visar att formen på ljudkurvan är avgörande. En optimerad ljudvåg kan ge upp till 90 ggr mer energi än traditionell ljudsotning när tryckvågen träffar stoftpartikeln.

Hur fungerar ljudsotning
Vid rengöringen används lågfrekventa, energirika ljudpulser. Ljudsotning verkar på två sätt. Ljudvågens luftstöt träffar beläggningen och vibrerar/skakar loss skiktet. Ljudvågens oscillerande rörelse längs ytan reducerar gränsskiktet ovanför den stoftbelagda ytan. Den förbiströmmande gasen kan då passera mycket närmare ytan och ”blåsa” så att partiklarna kan transporteras vidare. Reningseffekten avtar med höga temperaturer och minskande viskositet i luften. Det är därför önskvärt att Resonatorn kan ändra frekvens för att träffa stoftpartikeln med största kraft. Lågfrekvent ljud är 3-dimensionellt och studsar i alla riktningar och når därmed alla delar av utrymmet. Räckvidden beror på ljudpulsens frekvens.

Vår produkt förfinar en gammal idé till en högteknologisk, högpresterande produkt.

 • Infra Dynamic – dynamiskt infraljud som täcker intervallet 10 – 50 Hz automatiskt under drift AVS Ljudsotare
 • Upp till 90 % högre energiöverföring till sotpartiklarna
 • Låga ljudnivåer till omgivningen < 70 dB(A)
 • Omnidirektionellt ljud som rensar alla ytor i pannan med lång aktionsradie (upp till 15 m)
 • Sotning varannan minut
 • Driftskostnad ca 1000 – 5000 kr / år

Applikationer / Tillämpningar

 • Eld och vattenrörspannor
 • Elfilter
 • Ekonomiser
 • Luftförvärmare
 • Gaskanaler
 • Fartygspannor