Historik

Ett vanligt förekommande problem för många industrier är att bibehålla den termiska värmeöverföringen av pannors värmeväxlarytor. Under åren har många olika sotningslösningar applicerats i dessa miljöer, t ex ångsotning, tryckluftssotning, sprängsotning samt tryckluftsljudsotning, med varierande resultat.

Två traditionella ljudsotningsexempel är fog horn (fartygshorn) som verkar i intervallet 110-360 hz, samt sinusformat infraljud 15-30 hz  genererat med tryckluft. Båda lösningarna arbetar med statiskt inställda frekvenser. Vid förändring av pannans temperatur ändras även ljudets resonansfrekvenser. Vid förändrad temperatur krävs det därför kostsamma manuella justeringar. Installationen innebär vanligtvis ett relativt stort ingrepp i befintlig applikation. Dessutom kan det i många fall krävas extra investeringar i form av tryckluft som driver utrustningarna, som ofta är relativt dyra i drift.

Bakgrund / utveckling av AVS 

Grundaren av AVS, Harry Johansson, kom redan år 2005-2006 i kontakt med traditionella ljudsotningslösningar. Han såg då många av de utmaningar som kunderna upplevde med dessa utrustningar. För att hitta en lösning på problemet skapades en projektgrupp som började experimentera med olika alternativa lösningar. Utgångspunkten var att skapa en produkt som har stor flexibilitet som under drift kan ändra sina egenskaper. Utrustningen skulle dessutom vara enkel att installera, ha låg driftskostnad och skapa låga bullernivåer.

För att kunna åstadkomma målbilden tvingades man att tänka ”utan för boxen”. Resultatet blev en infraljudsotningsutrustning med El som enda drivkälla. År 2007 påbörjades tester och från och med då och framåt har det genomförts en mängd tester i både labb och pannmiljöer. Valet har hela tiden varit att skynda långsamt. Första riktiga kommersiella produkten installerades år 2012 och har sedan dess varit i drift med ett väldigt gott resultat. Under vägen har man även konsulterat forskare inom området infraljud och dess påverkan inom olika miljöer.

AVS – lösningen

Produktresultatet blev en ljudsotare med dynamiska frekvenser under soneringsintervallet, även kallat Infra Dynamic TM. Produkten sveper ett frekvensspektrum vid varje sonering och täcker då alltid in önskad resonansfrekvens. Tester visar att den ultimata ljudvågen kan ge upp till 90 ggr mer energi när den träffar stoftpartiklarna. Produkten består i huvudsak av två delar, Resonator och AVS-control cabinet. Installationen är enkel och kräver endast en anslutningsfläns på applikationen och 230 V anslutning för styrskåpet.